Giám Đốc Thiết Kế (Nội & Ngoại Thất)

Hạn nộp hồ sơ
Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về việc tổ chức, quản lý, phân công giám sát công việc trong bộ phận thiết kế.
– Tham mưu cho Giám đốc lựa chọn phương án tổ chức, triển khai nhân sự trong bộ phận nhằm nâng cao năng lực bộ phận.
– Điều phối, lên kế hoạch làm việc cho bộ phận tùy theo tình hình cụ thể.
– Thực hiện hồ sơ thiết kế đảm bảo các tiêu chí thẩm mỹ, tiện dụng, tiết kiệm, khả thi.
– Tham gia các cuộc họp triển khai hồ sơ thiết kế, báo giá, thi công, tổng kết dự án.
– Hỗ trợ chuyên môn thiết kế cho tất cả các bộ phận có liên quan
– Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc trao đổi, tiếp xúc khách hàng nhằm tư vấn các vấn đến liên quan đến thiết kế.
– Giải quyết các phát sinh liên quan đến thiết kế tại công trình khi thi công thực tế.
– Cập nhật các xu hướng, ứng dụng, vật liệu mới, các thông tin chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng thiết kế
– Định hướng thẩm mỹ, xu hướng thiết kế cho toàn bộ phận.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc.